DOKUMENTI

 

 

 

REPUBLIČKI ODBOR

 

 

 

 

 

 

I

 

 

Članovi Republičkog odbora za mandatni period 2020. - 2025.

Red.
broj

 Prezime i ime

 Red.
broj
 Prezime i ime

1

Andrić Ivan

18

Miletić Petar

2

Banda Ljiljana

19

Milovanović Zorica

3

Vajagić Veljko

20

Nestorović Ljubiša - predsednik

4

Vasiljević Milun

21

Opričić Milivoj

5

Veličković Slađana

22

Panajotović Bojan

6

Vukojčić Milosav

23

Petrović Manfred

7

Domazetoski Živan

24

Petrović Slobodan

8

Đenadić Mirko

25

Rajić Nikola

9

Jeremić Dušan

26

Slavić Sovjet

10

Koaradžić Aleksandra

27

Sovilj Željko

11

Kocić Novica

28

Stavrov Boban

12

Krstić Đura

29

Stevanović Slavoljub

13

Lalić Tamara

30

Stošić Miloš

14

Lojaničić Žarko

31

Stojiljković Rade

15

Lukić Dragan

32

Surdulović Saša

16

Manić Ljubiša

33

Tadić Jasmina

17

Milenković Goran

34

Tončev Emilija

 

 

35

Čugurović Goran

 

 

36

Šamu Jožef

 

 

37

Šešović Zoran
       

 

 

 

 

 

  © Copyright 2007. SSHN  All Rights Reserved. Atriumgroups